Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

Přijímací řízení - literárně dramatický obor

osobní číslo   přijat  
2001   NE  
2002   ANO  
2003   ANO  
2004   ANO  
2005   ANO  
2006   ANO  
2007   ANO  
2008   ANO  
2009   NE  
2010   NE  
2011   ANO  
2012   ANO  
2013   ANO  
2014   ANO  
2016   ANO  
2017   ANO  
2018   ANO  
 

Informace o zahájení výuky ve školním roce 2017/2018

Výuka literárně dramatického oboru bude probíhat podle rozvrhu hodin LDO, který zveřejníme na webu školy do 23. 6. 2017.
Výuka začne 5. 9. 2017.


Z důvodu velkého počtu zájemců o studium v naší škole laskavě prosíme především nové žáky o uhrazení úplaty za vzdělávání v co nejbližším možném termínu (viz mail ze systému Klasifikace) nejpozději do 20. 6. 2017, děkujeme.

Rozhodující pro konečné přijetí nových žáků ke studiu je včasná platba úplaty za vzdělávání. V opačném případě nabídneme místo dalším zájemcům v pořadí.
V případě, že nemáte zájem nastoupit na naší škole, sdělte nám to prosím co nejdříve, panzastupcegmail.com abychom mohli volné místo nabídnout dalším zájemcům.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.
Jana Sapáková, ředitelka školy

Literárně - dramatický obor

Obor nabízí dětem osobnostní rozvoj, podporuje jejich vlastní tvořivost prostředky dramatické výchovy, zejména prostřednictvím schopnosti vcítit se, vmyslet se, vžít se. Rozvíjí vlohy, dovednosti a znalosti žáka v oboru divadelní, slovesné i literární tvorby.

Vzdělání v literárně dramatickém oboru umožňuje dětem získat tvůrčí zkušenost a zdravé sebevědomí také v oblasti komunikace a sdělování, vztahů a jednání, což jsou zkušenosti, které mohou uplatnit nadále v kterékoli pracovní profesi i v běžném životě.

Pracuje se ve skupinách i individuálně.LDO je koncipováno jako systém vzdělávání ve dvou stupních základního studia, kterému předchází dvouleté přípravné studium. Žáci přípravného studia se učí hravou formou vzajemně si naslouchat, respektovat se a aktivně se účastnit dramatické i jiné hry.

Cílem vzdělávání žáků základního studia I. a II. stupně je především probouzet vlastní aktivitu, schopnost spolupracovat ve skupině a schopnost postupného osvojování a správného užívání odborných dovedností.

Na základní studium může v případě zájmu navázat studium pro dospělé.
Obsahy jednotlivých studijních předmětů se vzájemně prolínají, náplň praktické výuky doplňuje vhodně integrovaná recepce a reflexe literárního a dramatického umění.

ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012