Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

Pedagog roku 2017

Na základě hlasování odborné komise byla udělena cena Pedagog roku 2017 - Cena pro vynikajícího absolventa Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity naší učitelce výtvarného oboru
Mgr. Miroslavě Brázdové.
Gratuluji jí k tomuto ocenění a děkuji za dlouholeté vynikající pedagogické působení na naší škole.
Jana Sapáková, ředitelka školy

ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012