Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

Žákovské knížky ONLINE

Pro rodiče žáků, kteří mají od učitele přidělen přístup do elektronické žákovské knížky. ZDE:
http://www.klasifikace.jphsw.cz/?hash=a597e50502f5ff68e3e25b9114205d4a

Termíny přijímacích zkoušek pro školní rok 2017/2018

Hudební obor:
Zápis se koná 2. a 10. května 2017 od 14 do 18 hod na Palackého 70
Do přípravného studia přijímáme žáky od 5 let, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání, tedy zejména intonační a rytmické schopnosti. Od 7 let věku jsou žáci přijímáni podle výsledku talentové zkoušky do odpovídajícího ročníku základního studia.
Hudební obor se vyučuje na hlavní budově Palackého 70 a na Základní škole v Jehnicích, Blanenská 1.
Literárně dramatický obor:
Zápis se koná 2. a 10. května od 14 do 18 hod na Palackého 70
Předpokladem pro přijetí jsou komunikační a pohybové schopnosti žáka. Součástí zkoušky je motivační rozhovor.
Literárně dramatický obor se vyučuje na hlavní budově Palackého 70.
Výtvarný obor:
Zápis se koná 3. a 11. května 2017 od 14 do 18 hod na Palackého 146
Přijímáme žáky od 5 let. Doporučujeme přinést domácí výtvarné práce. Součástí zkoušky je motivační rozhovor.
Výtvarný obor se vyučuje na Palackého 146.
Taneční obor:
Zápis se koná 3. a 11. května 2017 od 14 do 18 hod na Palackého 146
Přijímáme žáky od 5 let. Předpokladem jsou rytmické a pohybové schopnosti a základní hudební cítění. Přineste si prosím cvičební oděv a cvičky s bílou podrážkou, děkujeme.
Taneční obor se vyučuje na Palackého 146.

O výsledku přijímacího řízení budete informování na webových stránkách školy.


Těšíme se na vás!

Číslo účtu školy

Číslo účtu školy je:
27639621/0100 (Komerční banka)

konst. symb. 0308
Variabilní symbol, podle kterého rozeznáme Vaši platbu žádejte u svého učitele.
Děkujeme

Zdvořile žádáme o Vaši pomoc

Občanské sdružení Vivo působí při ZUŠ V. Kaprálové již od roku 1996.
Vivo podporuje zkvalitňování výuky, motivaci žáků, pořádání kulturních
akcí a snaží se, aby se škola dostala do širokého povědomí veřejnosti.
Více v dokumentu ke stažení.

ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012